Essentiel traumeforløsning

- healing af dit indre barn

EFF/tankefeltterapi

(EFT står for Emotionel frihedsteknik og TFT står for tankefeltterapi)

Om metoden:

Terapiformen tankefeltterapi, TFT, blev opdaget og udviklet af den amerikanske psykolog Roger Callahan, og senere videreudviklede hans mest kendte elev, Gary Graig, en version af teknikken og kaldte den Emotionel frihedsteknik, også kendt som EFT. 

EFT/TFT er godkendt som en evidens-baseret metode i USA.

Med EFT/TFT er det muligt at lindre fysisk og psykisk ubehag ved traumer, fobier, angst, stress, fysisk sygdom, smerter m.m.

I EFT/TFT, også kendt af flere som tapping, betragtes kroppen som en helhed, hvor tanker, følelser og kroppens hukommelse helt naturligt påvirker hinanden. Teorien er derfor at ingen af delene kan stå alene, og derfor behandles alle aspekter i en session med EFT/TFT.

Behandlingsformen tager udgangspunkt i en kombination af vestens psykologiske samtaleterapi og østens viden om meridianer, kroppens energibaner.

Det betyder, at der i EFT/TFT anvendes en kombination af den traditionelle samtaleterapi, samtidigt med at der tappes let på punkterne for meridianerne/energibanerne (I akupunktur anvendes nåle til at stimulere kroppens energibaner, i EFT/TFT anvendes fingrene til at tappe/banke let på de respektive punkter).

På den måde arbejdes der holistisk med at lindre både fysisk og psykisk ubehag, da både følelser, tanker og krop inddrages i behandlingen, og her adskiller terapiformen sig fra ren samtaleterapi.

Flere psykologer rundt om i verden taler om, at vores celler husker hændelser, som vi udsættes for som børn, unge eller voksne. De taler om cellernes implicitte hukommelse, det vil sige hukommelse hinsides sproget, og omtaler cellerne som små hjerner, som sanser og lagrer oplevelser allerede på et meget tidligt stadie. 

Mange oplever gennem længerevarende værdifulde samtaleforløb at få en dyb forståelse af problemet og årsagen bag, men udfordringen kan være at kroppen stadig gemmer på traumet/problemet i sin cellehukommelse, hvilket kan medføre at ubehaget vender tilbage, når man trigges. 

Når jeg behandler med EFT/TFT er det netop med tanke på at kroppens celler husker. Derfor stilles ind på traumet/frygten/ubehaget, under behandlingen.

Dvs. at klienten fokuserer på netop ubehaget og guides til at tappe på helt specifikke punkter for meridianerne, for at kroppens hukommelse også medinddrages og ubehaget lindres eller i bedste fald helt slipper. 

En session foregår således, at vi sammen finder ind til kernen af dit psykiske eller fysiske ubehag, og mens vi taler om det, og du fokuserer på ubehaget, da vil jeg blidt guide dig, både verbalt og visuelt, til tappe/banke på punkterne for meridianbanerne for at hjælpe kroppen med at slippe energien fra ubehaget.

Online sessioner 1:1 er lige så effektivt, som hvis jeg tappede på dig.

EFT/TFT er som sagt godkendt som en evidens-baseret metode i USA. Der er endnu ikke udført danske videnskabelige undersøgelser, derfor er EFT/TFT ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller specialiseret psykologisk eller psykiatrisk behandling, men kan kombineres hermed. 

Da det netop er muligt både at lindre fysisk og psykisk ubehag med EFT/TFT, kan terapiformen derfor med fordel anvendes i en kombination med en METAsundhedsanalyse. Du kan læse mere om METAsundhed under fanen METAsundhed.