“Mette har hjulpet mig med at heale mit fødselstraume.
⁣Det har været den vildeste, mest forløsende, underlige og dejligste oplevelse.
På kort tid kom der ro på min krops nervesystem og jeg følte mig ikke længere stresset.
Undervejs opstod flere åbenbaringer, som blandet andet betød at jeg fik normaliseret min mælkeproduktion på mit ene bryst, som havde været påvirket siden oplevelsen, så der nu er ens produktion på begge bryster. Det var utrolig trygt og rart og rørende at føle sig set, hørt og forstået allerede fra første øjeblik, på trods af at sessionerne afholdes online. Jeg er virkelig taknemmelig og jeg vil ikke tøve et sekund med at tage fat i Mette igen, hvis der skulle dukke mere op”. ⁣- Elise.


Healing af fødselstraumer hos mor og barn.

Fødsler kan sætte dybe spor hos både mødre og børn.

Jeg ved det af erfaring, fordi jeg selv havde en traumatisk fødsel, da jeg fødte mine piger samt sidenhen har haft flere kvinder i forløb med svære fødselsoplevelser bag sig .

Båret af blandt andet ønsket om at holde rum for den sorg, stress og frygt en traumatisk fødsel kan forårsage hos mødre og børn – udover de fysiske komplikationer – da har jeg ligeledes arbejdet som obstetrisk sygeplejerske med fødselskomplikationer hos mor og barn på et barselsafsnit i 4 ½ år – frem til april 2020, hvor jeg valgte udelukkende at investere tiden i min egen virksomhed.

Min erfaring er, at det er muligt, at nå der hen, hvor din fødsel ikke længere skaber dyb stress og sorg hos dig, og hvor du kan nyde livet, dit barn/børn og eventuelle kommende fødsler uden stress og frygt.

Jeg har flere gange vidnet, at en fødsel kan være dybt transformerende og healende eller dybt traumatisk. Uanset vil den følge os.

Hvis den opleves dybt transformerende og healende tror jeg, at den har potentiale til at heale tidligere traumatiske fødselsoplevelser, kan føles som egen genfødsel, give healing til dit indre barn og skabe ny en generationshistorie, hvis kvinder i din slægt har en historie af barske fødsler.

Desuden og meget, meget vigtigt, kan den give barnet/børnene så blid og kærlig en start på livet som muligt.

Det giver på samme vis god mening, at hvis en fødsel opleves som traumatisk, så har den potentiale til at påvirke både mor og barn/børn fremadrettet (Og far - Jeg skriver bare ud fra kvindens og børnenes perspektiv).

For os mødre kan en uforløst traumatisk fødsel desuden skabe dyb frygt ved en eventuel kommende graviditet, en stress som kan påvirke det ufødte barn, og nogle kvinder fravælger at få flere børn, fordi de ikke længere tør.

Psykolog Henrik Dybvad Larsen har skrevet en vigtig bog om fostrets og fødslens psykologi med titlen; Fostrets og fødslens psykologi - Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen.

Bogen handler blandt andet om hvor stor psykologisk betydning de hændelser, vi er udsat for i fosterperioden og under fødslen, får for os senere i livet, og om hvordan disse hændelser (som alle andre traumer) lagres i vores implicitte cellehukommelse på et meget tidligt stadie (implicit hukommelse på celleniveau er hukommelse hinsides sproget).

Både EPIgentikken samt METAsundheden beskæftiger sig blandt andet med, hvordan vi kan videregive vores uforløste traumer i generationer, og METAsundheden anskuer børnene som mulige symptombærere af mor og fars issues – følelsesmæssige temaer.

Dette ikke ud fra et frygtbaseret sted eller med rod i skyld og skam, snarere som en naturlig følge af at være så tæt forbundne med vores børn.

Vi kommunikerer hinsides sprog og min forståelse er, at børnene opsnapper vores energi og kommunikerer dybt med os uden sprog og derfor naturligt påvirkes af den stress, sorg og frygt, der bæres som følge af en uhealet traumatisk fødsel.

Alene derfor kan det, ud fra min forståelse af traumer og traumehealing, være værdifuldt at heale det traume, der kan have lagret sig i krop og sind ved et fødselstraume, så både mor og barn kan tilbringe denne værdifulde første tid uden denne dybe stress.

Jeg ville ønske at jeg havde haft den dybdegående viden, da mine børn kom til verden. Så ville jeg have forberedt mig anderledes til fødslen, og jeg ville allerede umiddelbart efter fødslen have påbegyndt arbejdet med at heale fødslen op for både mig selv og vores piger, i stedet for at vente til jeg gjorde det.

Det er heldigvis aldrig for sent at heale det op, og processen kan føles som en genfødsel. Af både mor og børn og generationer af kvinders fødsler i din familie.

Jeg vil slutte af med et smukt citat af Patricia Harman, jordemoder og forfatter til bogen; Fra hjertet, en jordemoders rejse. Harman er jordemoder for en ung kvinde, der er helt alene under sin fødsel, og citatet fortæller mig om dybden af en fødsel og dens betydning og behovet for omsorg undervejs.

”Jeg er hendes familie i dag, hendes søster, hendes mor, hendes jordemoder”.

Hvis du har fået lyst til at kigge på din egen fødsel og lindre - og i bedste fald helt forløse - den stress, sorg, fødselsangst, frygt for at miste, eller hvad du personligt sidder tilbage med, så er min erfaring, at det er muligt ❤.