Helt kort om METAsundhed:

- METAsundhed, også kendt som METAmedicin, er et holistisk syn på sundhed og sygdom baseret på kroppens/cellernes intelligens.

- METAsundhed tror på, at krop, sind og ånd er forbundet, og at traumer kan være medvirkende årsag til sygdom.

- METAsundhed mener, at sygdom kan skyldes en meningsfuld biologisk proces, som aktiveres af kroppen for at håndtere en bestemt oplevelse.

- Metoden bygger på over 30 års erfaringer og cases, men er ikke evidensbaseret.

- METAsundhed er ikke en behandlingsform, men en forståelses- og analysemodel.

Uddybende: Hvad er METAsundhed og hvor stammer teorien fra:

METAsundhed, også kendt som METAmedicin, er som sagt et holistisk syn på sundhed og sygdom baseret på kroppens/cellernes intelligens.

Metoden er oprindeligt udviklet af lægen, Dr. Geerd Ryke Hamer, som kaldte sin teori for ”The New Medicine” baseret på 20 års forskning og samtaler med 31.000 patienter.

Siden er teorien videreudviklet af IMMA – The International Meta-Medicine Association og bragt til Danmark og videreudviklet af Lars Mygind, hos hvem jeg ligeledes har taget min uddannelse på Mygind Institue. 

Metoden bygger nu på over 30 års erfaringer og cases, men er ikke evidensbaseret.

Den danske forening for METAsundhedsterapeuter hedder METAsundhed Danmark, og jeg er naturligvis medlem heraf.

IMMA - The international meta-medicine association: I dag bliver METAsundhed videreudviklet af læger, terapeuter og forskere fra hele verden i IMMA – The international Meta-Medicine association.

METAsundhed er ikke en behandlingsmodel, men et analyseredskab og kan derfor ikke stå i stedet for en lægelig konsultation, men være et værdifuldt supplement.

Se fanen `METasundhedsanalyse`for at læse mere om, hvad en METAsundhedsanalyse indeholder.