METAsundhedsanalyse.

METAsundhed er en forståelses- og analysemodel, der hjælper med at forstå hvordan traumer, altså følelsesmæssigt chokerede oplevelser, kan være en del af årsagen til både fysiske og psykiske ubalancer, smerter, gener og sygdom.

I METAsundhed kigger vi derfor på sundhed i et META perspektiv, fordi vi tror på at krop, sind og ånd er forbundet.

METAsundhed tror altså på, at der som medvirkende faktor til dine ubalancer kan ligge nogle uforløste følelser/traumer, som kroppen formidler til dig via dine symptomer.

Via en METAsundhedsanalyse kigger vi på hvilke følelser, der kan være knyttet til lige netop dine symptomer.

Den nye indsigt kan derfor være medvirkende til, at du har mulighed for at forstå samspillet mellem din krop og din bevidsthed.

Med viden, indsigt og forståelse giver det muligheden for at påbegynde den dybe forløsende proces med at heale vores traumer.

Jeg kan hjælpe dig med:

- At finde ud af hvilke følelsesmæssige traumer, der kan være medvirkende til dine fysiske symptomer og sygdom.

- At lindre og i bedste fald helt forløse dine følelsesmæssige traumer og ubehag.

- At lindre smerter og ubehag ved fysisk sygdom. '

- At udarbejde en holistisk METAsundheds-terapiplan, så du på så mange områder i dit liv som muligt understøtter din proces.

- At introducere dig til enkel selv-behandling med EFT/tankefeltterapi, så du kan hjælpe dig selv mellem sessionerne og efterfølgende. (EFT/tankefeltterapi er en meget effektiv energipsykologisk metode. Læs mere under fanen EFT/tankefeltterapi).

Ved bookning af et forløb, indeholdende en METAsundhedsanalyse, vil første session, og ved behov anden session, indeholde den dybdegående METAsundhedsanalyse incl. en holistisk METAsundheds-terapiplan.

Efterfølgende sessioner vil bestå af følelsesforløsende behandling med EFF/tankefeltterapi med baggrund i analysen.

Det er selvfølgelig også muligt udelukkende at købe én session til en METAsundhedsanalyse.

Obs. METAsundhed er ikke en behandlingsmetode, men en analysemodel til at forstå din krops symptomer og kan derfor ikke stå i stedet for en lægelig konsultation, men være et værdifuldt supplement.